Adem-arbeid

Onderwerpen en sprekers


Een veld in ontwikkeling

prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Amsterdam UMCDe arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in Nederland kent van oudsher een strikte scheiding met de curatieve sector. Hoewel deze scheiding duidelijkheid geeft en voordelen biedt, kent deze ook nadelen voor optimale zorg voor de werkende in Nederland. Dit geldt zowel voor het goed begeleiden van werkenden die vanwege ziekte beperkingen ervaren in hun functioneren in het werk, als ook voor het tijdig detecteren van vroege signalen van ziekte die door risicofactoren in het werk komen. Het kan in beide situaties van belang zijn om deze scheiding los te laten en vanuit meerdere disciplines goede zorg en advies te verlenen. De recente voorbeelden van te laat ontdekte stoffengerelateerde beroepsziekten, met soms overlijden tot gevolg, bevestigen dit. Graag bespreek ik met u welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen en buiten de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde die hopelijk in de toekomst bijdragen aan het beter voorkomen van deze ernstige ziekten.

Leerdoelen:
- Kennis over de ideeën en visies van verschillende betrokken (socio-politieke) partijen t.a.v. het versterken van de mogelijkheden tot betere preventie van werkgerelateerde aandoeningen.
- Kennis van recente ontwikkelingen in het versterken van de arbocuratieve samenwerken door o.a. nieuwe richtlijnen en het verkennen van de mogelijkheid tot het doorbreken van de langer bestaande scheiding in financiering van de zorg.

 

 

Preventie: dat doe je samen!

dr. Jaap Maas, klinische arbeidsgeneeskundige-epidemioloog
Poli Mens en Arbeid, Amsterdam UMC

 

In deze sessie belichten we het essentiële belang van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in Nederland, inclusief zelfstandigen. De Arbowet legt hierbij de basis, waarbij de bedrijfsarts een cruciale rol speelt, zij het niet alleen. Samen met experts zoals arbeidshygienisten en longartsen, zorgt de bedrijfsarts voor een adequaat gezondheidsbeleid, met specifieke aandacht voor gevaarlijke stoffen en in het bijzonder beroepsgebonden longziekten.
Maar wat als er al klachten zijn? Deze sessie focust op het belang van een snelle en accurate diagnose, gekoppeld aan de werkomgeving, om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Dit is precies waar onze presentatie zich op richt.

Leerdoelen:
Leer hoe je als zorgprofessional effectief jouw klanten kunt motiveren om proactieve preventieve maatregelen te nemen.
Leer hoe je een verschil kunt maken in het waarborgen van gezonde werkomstandigheden voor iedereen.


Longziekten voor dummy’s

drs. Liesbeth Altink, longarts
Amsterdam UMC Poli Mens en Arbeid, OLVG Amsterdam

 

Tijdens deze workshop zal de deelnemer worden meegenomen in de basis van de longziekten in de praktijk. Hoe herken je aanwijzingen die wijzen op pathologie. Welke mogelijkheden zijn er om meer duidelijkheid over de gevonden bevindingen te krijgen?

Leerdoelen:
- Herkennen van clues die kunnen wijzen op een beroepsgerelateerde longziekte
- Basis interpretatie longfunctie

 

Bedrijfsgeneeskunde voor dummy’s

dr. Jaap Maas, klinische arbeidsgeneeskundige-epidemioloog
Poli Mens en Arbeid, Amsterdam UMC

 

Het werk van de bedrijfsarts in vogelvlucht: van veilig en gezond werken tot beoordelen van de inzetbaarheid.

 

Obstructieve beroepslongziekten

drs. Eline Tak, longarts
Amsterdam UMC


dr. Hanna Kuiper- van der Valk, aios longziekten
Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

De factor werk speelt in 15% van de astma en COPD een rol. Vele beroepen en stoffen kunnen deze ziekte of verergeren en veroorzaken. Belangrijk is om hier in een vroeg stadium aandacht aan te besteden.

Leerdoelen:
- Signaleren van werkgerelateerde longziekten.
- Kennis verkrijgen van het zorgpad werkgerelateerde longziekten.


ILD beroepslongziekten

dr. Leon van den Toorn, longarts
Erasmus MC, NVALT


dr. Tjerk Hylkema, aios longziekten
Martini Ziekenhuis GroningenWe zullen belichten wat het totale spectrum van interstitiële longziekten (Interstitial Lung Diseases – ILD) behelst, en welk deel hiervan gerelateerd is of kan zijn aan opgelopen schade door het werk met inhalatie van schadelijke stoffen. Ziekten zoals de extrinsieke allergische alveolitis (EAA), silicose en asbestose zullen hierbij uitgebreid aan bod komen, met aandacht voor het voorkomen, de prognose, de diagnostiek en mogelijkheden van behandeling of preventie.

Leerdoelen:
- Nader kennis vergaren van interstitiële longziekten en de relatie met werk.
- Nadere kennis over enkele veel voorkomende relevante ziektebeelden zoals EAA, silicose en asbestose.

 

Expositie

drs. Renée van Snippenburg, longarts
Nederlands Kenniscentrum voor arbeid en longaandoeningen

 

drs. Peter van Balen, Arbeidshygiënist
Coöperatie PreventPartner, AmsterdamUMC Polikliniek Mens en Arbeid


Luchtwegklachten kunnen worden veroorzaakt of verergerd raken door blootstelling aan stoffen op het werk. In deze workshop wordt a.h.v. casuïstiek de term veroorzakingswaarschijnlijkheid toegelicht. Hoe beoordeel je de blootstelling aan (schadelijke) stoffen in een werksituatie, hoe richt je de diagnostiek rondom blootstelling bij beroepslongziekten in en hoe stel je causaliteit vast? Wat betekent in dit kader preventie?

Leerdoelen:
Gevolgen van bloostelling aan stoffen in de werksituatie
Leren hoe onderzoek naar bloostelling in de werksituatie gedaan kan worden.

 

Uitdagingen arbo-curatieve zorg

drs. Sophia Franklin, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige en medisch adviseur
Polikliniek mens en Arbeid AMC en de Nederlandse Arbeidsinspectie (medisch adviseur)

 

dr.ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

Er zijn niet alleen diagnostische uitdagingen op het gebied van de beroepsgerelateerde longaandoeningen. Vanwege de vele stakeholders zijn er uitdagingen van communicatie tot verantwoordelijkheden, van juridische aspecten tot financiering. In deze interactieve workshop zullen deze uitdagingen de revue passeren, een oplossing zal er niet altijd zijn maar het doel is wel om het veld dichter bij elkaar te brengen.

Leerdoelen:
- Wat behelst Arbocuratieve samenwerking, en wie zijn erbij betrokken?
- Welke uitdagingen zijn er, van financieel tot juridisch?
- Welke mogelijkheden zijn er en wat gebeurt er nu al?

 

Intercollegiaal consult

dr. Henk Kramer, longarts, opleider
Martini Ziekenhuis


dr. Hanna Kuiper- van der Valk, aios longziekten
Franciscus Gasthuis & Vlietland


dr.ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland


Peter van Balen, riskmanagement
PreventPartner


Jaap Maas, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige
PreventPartner


Tijdens de cursus ‘Adem-Arbeid’ wordt als laatste sessie een multidisciplinair/ interdisciplinair overleg gehouden met bedrijfsartsen/ longartsen en arbeidshygiënisten. We willen hierin graag casuïstiek uit het werkveld bespreken, en vragen daarom alle deelnemers een casus mee te nemen, die we kunnen bespreken. Per casus zullen we bekijken of we een multidisciplinair – of een interdisciplinair overleg kunnen houden. Per casus zal namelijk niet alle informatie voorhanden zijn om alle disciplines aanbod te laten komen. We hebben een voorkeur voor casuïstiek met duidelijke werkgerelateerde klachten, blootstellingen hoeven niet per se bekend te zijn, als die nog onderzocht moeten worden. Tevens moet er een duidelijke vraag geformuleerd worden aan het panel of aan één specialist (arbeidshygiënist/longarts of bedrijfsarts).

Klik hier voor het formulier AANMELDING INTERDISCIPLINAIR OVERLEG WERKGERELATEERDE LONGAANDOENINGEN 

Leerdoelen:
- Leren van de routine van MDO-werk&longen
- Transmuraal redeneren
- Advies vs. behandeling


Visie over de toekomst van de werkgerelateerde longziekten

Tijdens deze afsluitende sessie kijken we aan de hand van stellingen die geformuleerd zijn tijdens deze cursus, naar de toekomst van werk gerelateerde longziekten. Wat hebben we geleerd en waar willen we heen in de toekomst. Dit alles in een paneldiscussie met deelnemers en sprekers. Dit alles onder leiding van dr.ir. Jasper Kappen en Drs. Sophia Franklin